het project

de zorg

Thuiszorg Comfort verleent de ADL-assistentie.

 

Er is een zorgpost waar 24 uur per dag hulp aanwezig is die op elk gewenst tijdstip opgeroepen kan worden voor het verlenen van zorg en zorggerelateerde hulp in en om de woning. Hulp buiten de omgeving van woning valt hier niet onder. De bewoners bepalen zelf wanneer en hoe de hulp wordt verleend.

 

De zorg wordt door de bewoners gezamenlijk ingekocht. De bewoners zijn actief betrokken bij de wijze van uitvoering van de assistentie. Om te zorgen voor maximale vrijheid en een leven zoals jij dat graag wilt.

Zoals een belanghebbende het project beschouwd:

"We werken samen aan een rijk leven en een fijne baan, waarbij ik me nù realiseer dat ik écht goed voor mezelf moet gaan (laten) zorgen en dat dat beslist niet gaat zonder mensen met hart, ziel én papieren. Hulp vragen en hulp geven, wisselen elkaar af, in gesprek en in stilte, in respect en in kameraadschap. Persoonlijke verzorging wordt aangevuld met lichte daaruit voortvloeiende huishoudelijke klusjes." 


Mede mogelijk gemaakt door

Vereniging Schots & Scheef

Courtine 29

9712 ME  GRONINGEN

T: 06 2213 9608

KvK: 59923857

IBAN: NL31 INGB 0006 5372 62