Ga naar de inhoud Ga naar de site-navigatie Ga naar de zoekfunctie

Schots en Scheef

Wonen in de binnenstad van Groningen voor mensen met een lichamelijke beperking, die 24 uur oproepbare assistentie nodig hebben.

Een project dat door bewoners zelf is opgezet en ontwikkeld. Zeventien ruime woningen met zeer diverse plattegronden en een zorgpost liggen verspreid in een groot appartementengebouw in het Ebbingekwartier op een steenworp afstand van de binnenstad.

De assistentie wordt gezamenlijk ingekocht door de bewoners en sluit zoveel mogelijk aan bij hun wensen. De bewoners zijn actief betrokken bij de wijze van uitvoering van de assistentie. Het project voor actieve mensen!

Doelgroep

De Schots en Scheef-woningen zijn bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking die veel assistentie nodig hebben, maar wel zelf regie kunnen voeren over hun leven en hun zorg. Voor mensen met een handicap die zelfstandig willen wonen, alleen, samen met partner, met of zonder kinderen. Voor mensen die midden in het leven staan.

U hebt een CIZ-indicatie nodig voor de zorg en een indicatie van de gemeente Groningen voor een aangepaste woning. Om in aanmerking te komen voor de woningen van Schots en Scheef moet u ingeschreven staan bij Woningnet. Via Woningnet worden alle rolstoelgeschikte huurwoningen van de woningcorporaties aangeboden.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Schots & Scheef woning

Voorwaarden gemeente
De woningbouwvereniging (Nijestee) stelt de volgende voorwaarden:
• Registratie bij WoningNet
• Goede verhuurderverklaring (goede betaler/geen overlast) indien van toepassing
• Leeftijd van hoofdhuurder is bij aanvaarden woning minimaal 18 jaar

Voorwaarden gemeente
De gemeente (Groningen) stelt de volgende voorwaarden:
• rolstoelindicatie van de gemeente;
• de Schots en Scheef woning moet voor minimaal één van de bewoners van de huishouding adequaat zijn

Voorwaarden rijk
Het rijk (AWBZ) stelt de volgende voorwaarden aan het wonen in ADL cluster project:
• het hebben van een lichamelijke handicap, somatische aandoening of beperking
• aangewezen zijn op een rolstoelwoning
• aangewezen zijn op tenminste 10 uur ADL assistentie per week
• voldoende sociaal zelfredzaam zijn om zelfstandig te wonen en om zelfstandig zorg op te roepen
• in elk geval betreft een deel van de zorg niet planbare zorg

Voorwaarden Schots en Scheef
De Vereniging Schots en Scheef i.o. stelt de volgende voorwaarden:
• ingeschreven staan bij Schots en Scheef door het invullen en ondertekenen van het inschrijvingsformulier (te verkrijgen via Schots en Scheef na aanmelding)
• akkoord gaan met de koppeling van huur en zorg
• akkoord gaan met de eis dat de leden van Schots en Scheef gezamenlijk ADL assistentie inkopen bij één zorgaanbieder
• akkoord gaan met de Verenigingstructuur van Schots en Scheef
• Als kandidaat bent u verplicht juiste gegevens aan te leveren. Wanneer blijkt dat de aangeleverde gegevens niet correct zijn, vervalt uw recht op een plaats op de wachtlijst.
• Bij “wangedrag” (te bepalen door het bestuur) van de kandidaat behoudt Schots en Scheef zich het recht voor de inschrijving op de wachtlijst ongedaan te
• Eigen regie kunnen voeren ten aanzien van de benodigde zorg
• De leefsituatie (alleen/stel/gezin) wordt meegenomen bij het toekennen van de woningen. Dit betekent dat 4 kamer woningen in eerste instantie worden gereserveerd voor huishoudens die uit meerdere personen bestaan.

Ook mensen die (tijdelijk) wonen in een revalidatiecentrum of verpleeghuis kunnen zich aanmelden bij Schots en Scheef, mits zij voldoen aan de voorwaarden.

Op eigen benen bij Schots & Scheef

Anneke Bakker en Ine de Haan (bewoners van Schots & Scheef) zijn geinterviewd door een journaliste van het Dagblad van het Noorden met als resultaat een krantenartikel op 4 september 2014 in het DvhN over Schots & Scheef. Een erg leuk artikel met de ervaringen van nu over het project.

Download het artikel

Première van de Schots & Scheef film

Aanstaande donderdag 12 juni 2014 om 16:00 uur is de première van de Schots & Scheef film voor genodigden aan het Damsterplein 1 te Groningen (het hoofdkantoor van Woningcoöperatie Nijestee). Hierover is op 5 mei 2014 een mail verstuurd om je aan- of afwezigheid door te geven vóór 4 juni 2014.

Ben je niet uitgenodigd en wil je wel graag aanwezig zijn? Neem dan even contact op met info@schotsenscheef.nl, misschien is er dan wat voor je mogelijk.

Om alvast een beeld te krijgen van de gehele film
Bekijk de teaser

De zorg

Thuiszorg Comfort verleent de ADL-assistentie.

Er is een zorgpost waar 24 uur per dag hulp aanwezig is die op elk gewenst tijdstip opgeroepen kan worden voor het verlenen van zorg en zorggerelateerde hulp in en om de woning. Hulp buiten de omgeving van woning valt hier niet onder. De bewoners bepalen zelf wanneer en hoe de hulp wordt verleend.

De intentie is om voor de financiering van de zorg gebruik te maken van de nieuwe ADL-cluster regeling die, volgens het ministerie van VWS, in 2015 wordt ingevoerd. Dat betekent dat potentiële bewoners hiervoor te zijner tijd een indicatie dienen te hebben, en dus zullen moeten voldoen aan de criteria zoals gesteld in de regeling om in aanmerking te komen voor een dergelijke indicatie.

Zoals het nu lijkt houden deze criteria in dat je voor minstens 10 uur PV (persoonlijke verzorging) per week geïndiceerd moet zijn door het CIZ, assistentie op afroep nodig hebt (dat wil zeggen niet-planbare zorg) en eigen regie moet kunnen voeren.

Uitgangspunt

Er zijn in totaal 17 huurwoningen met de huurprijs onder de huursubsidiegrens. De woningen zijn verspreid over een plein en gesitueerd rondom een zorgpost van waaruit 24-uurs oproepbare ADL-assistentie / hulpverlening wordt verleend.
Om de 24-uurs oproepbare zorg te realiseren is er een alarm-/intercomsysteem waarmee de ADL-assistenten kunnen worden opgeroepen.

De woningen is een mix van woningen voor alleenstaanden en woningen voor samenwonenden en gezinnen. De woningen zijn niet te onderscheiden van woningen van andere mensen die in dezelfde wijk wonen. Alle aangepaste woningen en “gewone” woningen zijn door elkaar gesitueerd.

De huur van de huurwoningen valt onder de huursubsidiegrens. Wel is het zo dat de huurprijzen op een hoog niveau liggen.

Voor mensen die in principe niet in aanmerking zouden komen voor woningen in de sociale huursector vanwege een te hoog inkomen zal vanwege het specifieke karakter van de woningen een uitzondering gemaakt worden. Dit laat onverlet dat er dan wel sprake kan zijn van een hogere huurgerelateerd aan het inkomen.

De woningen zijn gesitueerd op ‘t Courtine in het Ebbingekwartier, zijn ontworpen door HVDN-architecten en worden verhuurd door woningcorporatie Nijestee.

Locatie

Schots en Scheef omvat 17 ruime woningen met zeer diverse plattegronden en de zorgpost. Zij liggen verspreid in een groot appartementengebouw in het Ebbingekwartier.

De woningen

De Schots en Scheef woningen hebben de volgende oppervlaktematen:

3-kamerwoningen
- 3 woningen van 105 m2
- 5 woningen van 107 m2
- 3 woningen van 115 m2
- 3 woningen van 121 m2

4-kamerwoningen
- 3 woningen van x 128 m2

Daarnaast heeft iedere woning een berging van 4,5 m2.

Plattegronden

Hieronder staan de plattegronden van het gebouw en de individuele Schots & Scheef woningen.

Op de plattegronden van de begane grond, eerste verdieping en tweede verdieping staan de huisnummers van de verschillende woningen vermeld. De huisnummers die hieronder vermeld staan zijn van de Schots & Scheef woningen.

Via onderstaande links kunnen de plattegronden gedownload worden als pdf bestanden.

Begane grond
Courtine 20 t/m 27

Courtine 20
Courtine 21
Courtine 22
Courtine 25
Courtine 26

Courtine 27 zorgpost

Eerste verdieping
Courtine 28 t/m 39

Courtine 28
Courtine 29
Courtine 33
Courtine 34
Courtine 35
Courtine 39

Tweede verdieping
Courtine 40 t/m 51

Courtine 40
Courtine 41
Courtine 45
Courtine 46
Courtine 47
Courtine 51

Koppeling huur en zorg

Het bijzondere karakter van de 24 uurs oproepbare zorg voor huurders van de Schots en Scheef woningen kan alleen worden gewaarborgd door het beschikbaar blijven van de woningen voor huurders die daadwerkelijk dergelijke zorg afnemen. Daaruit volgt dat onlosmakelijk verbonden met de huur van de woning is het afnemen van zorg van de door Schots en Scheef geselecteerde zorgaanbieder voor zorg in en om de woning. Daartoe dient de huurder bij tekening van het huurcontract ook een aanhangsel te tekenen waarin de koppeling tussen huur en zorg afnemen vastgelegd is.

Concreet betekent dit dat indien de huurder geen zorg meer afneemt dit leidt tot ontbinding van het huurcontract. Dit kan onder andere zijn vanwege, maar niet gelimiteerd tot, verhuizing, overlijden, verbetering conditie, vervallen indicatie, de wens geen gebruik meer te maken van de geselecteerde zorgverlener. Dit houdt ook in dat eventuele overige huisgenoten, bijvoorbeeld partner of kinderen, in geval van een oorzaak die te wijten is aan de huurder, bijvoorbeeld de wens geen gebruik meer te maken van de geselecteerde zorgverlener, binnen een termijn van maximaal twee maanden, maar bij voorkeur eerder, zullen moeten verhuizen. In overige gevallen, in geval van een oorzaak die niet te wijten is aan de huurder bijvoorbeeld overlijden, zullen huisgenoten in principe ook binnen een termijn van twee maanden moeten verhuizen, waarbij wel de nodige coulance in acht zal worden genomen door de Nijestee. Tevens geldt in het laatste geval dat Nijestee niet eerder zal opzeggen dan nadat hij aan de huurder of na diens overlijden de medehuurders een andere woning heeft aangeboden.

De huur

De huurprijs voor Courtine is als volgt opgebouwd:

Huidige huur
Netto huur € 676,00
Schoonmaak € 7,34
Fonds glasservice € 1,64
Fonds onderhoudsservice € 7,49

Bruto huur € 692,47

Een eventuele huurtoeslag is afhankelijk van de individuele situatie, daarom kunnen wij daar niet in het algemeen iets over zeggen. Wel kun je een proefberekening maken op de website van de belastingdienst.

Bij de proefberekening mag je maximaal € 12 per maand aan servicekosten opgeven. Verder kan je opgeven dat om een aangepaste woning gaat.

Let op: bij het vermogen voor de huurtoeslag telt ook het vermogen in groene beleggingen mee (dit in tegenstelling tot het vermogen voor de inkomstenbelasting).

Wie, wat & hoe

De zorg wordt door de bewoners gezamenlijk ingekocht. De bewoners zijn actief betrokken bij de wijze van uitvoering van de assistentie. Om te zorgen voor maximale vrijheid en een leven zoals u dat wilt.